FCB8 Tặng 50k trải nghiệm cho thành viên đăng ký qua di động